bismillah
doaku.asia

Doa Nabi Muhammad saw: Saat Sholat Malam

Doa Nabi Muhammad saw: Saat Sholat Malam

"Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong". [QS Al-Isra [17] Ayat 80]


Doa Nabi Muhammad saw: saat menghadapi perkataan orang kafir

Doa Nabi Muhammad saw: saat menghadapi perkataan orang kafir

"Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan". [QS Al-'Anbya [21] Ayat 112]


Doa Nabi Muhammad saw: Mohon Ampunan dan Rahmat

Doa Nabi Muhammad saw: Mohon Ampunan dan Rahmat

"Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik". [QS Surat Al-Mu'minun [23] Ayat 118]