bismillah
doaku.asia

Doa Nabi Musa: Agar Diampuni Dosa

Doa Nabi Musa: Agar Diampuni Dosa

"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang". [QS Al-A'raf [7] Ayat 151]


Doa Nabi Musa: Agar dimudahkan Urusan

Doa Nabi Musa: Agar dimudahkan Urusan

"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami". [QS Taha [20] Ayat 25-35]


Doa Nabi Musa: Agar Firaun dan kaumnya mendapat Azab

Doa Nabi Musa: Agar Firaun dan kaumnya mendapat Azab

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan Kami -- akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih".  [QS Yunus [10] Ayat 88]