bismillah
doaku.asia

Doa Nabi Yusuf: agar diwafatkan dalam keadaan Islam

Doa Nabi Yusuf: agar diwafatkan dalam keadaan Islam

"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh."  [QS Yusuf [12] Ayat 101]


Doa Nabi Yusuf: Agar diberi Perlindungan dan Pemeliharaan

Doa Nabi Yusuf: Agar diberi Perlindungan dan Pemeliharaan

"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh". [QS Yusuf [12] Ayat 33]